Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  ARIES ELŻBIETA I MACIEJ CHAŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Gdańska 22A, 70-661 Szczecin, informuje, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest ARIES ELŻBIETA I MACIEJ CHAŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Gdańska 22A, 70-661 Szczecin, NIP 8513118403, REGON 320839315, +48 603 077 416, email: sklep@aries.szczecin.pl dalej jako „ADO”;

2)      dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy (dostawy/usługi/) przez ADO art. 6 ust 1.lit a, b, f;

3)      prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;

4)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej;

 

5)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez ADO, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;

 

6)      przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

8)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług  pomiędzy ADO a Panem/Panią;

9)      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password